Com a professional titulat de l’esport i el rendiment físic, la base de les meves preparacions sempre estarà fonamentada en la literatura científica. Per aquest motiu, la formació com preparador físic és contínua i constant.

Així mateix, la meva experiència com a esportista encara en actiu em proporciona bons coneixements pràctics quan cal planejar els entrenaments. Una bona dosi d’experiència és fonamental a l’hora d’aplicar els conceptes teòrics sobre paper.